Kilka słów od nas

Kilka słów od nas

Działamy, jako punkt konsultacyjno­ - doradczy w następujących obszarach: S – sport T – turystyka O – oświata P – przedsiębiorczość E ­ ekologia R – regionalizm. Stanowimy grupę praktyków w zakresie ekonomii i rachunkowości, fundraisingu, budowaniu projektów, pisaniu wniosków aplikacyjnych, zarządzania projektem, szkoleń.